Toezichthouders eisen betere privacybescherming in apps

App-ontwikkelaars moeten veel meer rekening houden met de privacy van gebruikers. Europese privacywaakhonden hebben een eisenlijst opgesteld.

Nu wordt volgens de toezichthouders te vaak en te veel onnodige privacygevoelige informatie van mobiele telefoons gedownload, zoals foto’s en locatiegegevens.┬á“Dit gebeurt nu vaak zonder dat gebruikers hierover goed zijn ge├»nformeerd en zonder dat zij hiervoor toestemming hebben kunnen geven. Dat is in strijd met Europese privacywetgeving”, aldus Jacob Kohnstamm, de voorzitter van het College bescherming persoonsgegevens (CBP) en van de werkgroep die het advies voorbereidde.

Datalekken
Behalve bij de app-ontwikkelaars zelf, komt de persoonlijke informatie vaak ook terecht bij andere partijen, doordat de app niet goed beveiligd is. “Dit alles leidt tot grote risico’s voor de persoonlijke levenssfeer van de app-gebruikers”, aldus de toezichthouders.
De privacywaakhonden hebben een lijst met eisen en aanbevelingen aan app-ontwikkelaars samengesteld. Zo moet altijd toestemming gevraagd worden voor de verwerking van persoonsgegevens voordat de app informatie van het apparaat haalt of daar informatie op plaatst.

De-installeren
En gebruikers moeten hun toestemming in kunnen trekken, de app kunnen de-installeren en app-ontwikkelaars opdragen de al verzamelde persoonsgegevens te verwijderen. Er moeten daarnaast leesbare, begrijpelijke en goed toegankelijke privacyvoorwaarden komen.
Tot slot eisen de privacywaakhonden dat alleen gegevens verzameld worden die echt nodig zijn voor de gewenste functionaliteit en moeten ontwikkelaars apart toestemming vragen voor de verschillende soorten persoonsgegevens die de app verwerkt.

Bron: nu.nl – zakelijk